Badania prawneBadania prawne spółek, nieruchomości i innych składników majątku.

Badania prawne

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia badań prawych (due dilligence) z wykorzystaniem profesjonalistów posiadających wiedzę specjalistyczną nie tylko z branży prawnej. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia badań prawnych zarówno spółek jak i nieruchomości. Posiadamy dedykowany zespół prawników, geodetów, rzeczoznawców i analityków oferujących usługi w zakresie badań prawnych i finansowych ww. podmiotów, w szczególności pod kątem zabezpieczenia inwestycji oraz fuzji i przejęć. Z doświadczenia wiemy, iż bezpośredni udział specjalistów z dziedzin związanych z zakresem badań znacznie przyspiesza pracę i oszczędza pieniądze Klientów a w rezultacie pozwala na sporządzenie pełnych, specjalistycznych raportów.
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/637242578-1-640x426.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/000002409460-640x426.jpg

Badania prawne, znane jako due dilligence (co dosłownie oznacza „należytą staranność”) związane są z transakcjami w których dochodzi do sprzedaży czy to praw udziałowych, przedsiębiorstw, nieruchomości czy innych składników majątku. Coraz częściej kupujący zlecają przeprowadzenie badań prawnych celem oceny ryzyka związanego z planowaną transakcją. Z badań prawnych czy prawno-finansowych, w których ocenia się również kondycję finansową spółki, sporządzany jest raport, w którym wskazane są obszary potencjalnie zwiększonego ryzyka.

Badanie prawne obejmuje zazwyczaj analizę dokumentów korporacyjnych oraz szczegółowych dokumentów związanych z nabywanymi nieruchomościami czy dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa takich jak m.in. dokumentacja pracownicza, prawa własności intelektualnej czy przyznane licencje czy koncesje. Do każdego badania prawnego czy prawno-finansowego należy podejść indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danego rynku czy obszaru działalności.

Zespół związany z prowadzeniem badań prawnych zajmował się badaniami związanymi z transakcjami fuzji i przejęć w tym m.in. w branżach transportowych i paliwowych czy nabywania nieruchomości. Poza prawnikami posiadamy zespół specjalistów branżowych jak analitycy, geodeci czy rzecznicy patentowi, którzy wspomagają merytorycznie zespół prawny, tak aby sporządzany raport zawierał komplet możliwych informacji.
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/596081394-1-640x426.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo-black2.png

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
+48 720 011 000
kancelaria@clclegal.pl