MediacjePomagamy w procesie osiągnięcia porozumienia.

Mediacje

Mediacja jest to alternatywny, w stosunku wykorzystującej rozstrzygnięcie przez sąd, sposób rozwiązywania sporu pomiędzy stronami. Metoda ta opiera się na wsparciu Mediatora w procesie osiągania porozumienia, przy czym nie rozstrzyga on racji żadnej ze stron. Mediator pomaga odnaleźć płaszczyznę porozumienia oraz wskazuje kwestie wymagające omówienia. Co ważne, strony sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Między innymi związane z drobnymi konfliktami dotyczącymi najmu lokali czy podziału majątku. Specjalizujemy się w mediacji w zakresie sporów w realizacji umów pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/653202026-1-640x426.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/464975902-1-640x426.jpg

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno w bieżącej obsłudze prawnej jak i prowadzeniu w imieniu Klientów postępowaniach przed organami administracji państwowej oraz Sądami, dysponujemy bogatym doświadczeniem pozwalającym na odnalezienie płaszczyzn porozumienia oraz identyfikację elementów, których zwaśnione strony mogą nie zauważyć.

Usługa prowadzenia mediacji polega na wsparciu procesu osiągnięcia porozumienia i dotyczy zarówno zapewnienie właściwego ku temu miejsca jak i niezbędnego wsparcia technicznego. Poza doświadczeniem oraz odpowiednim przygotowaniu merytorycznym Kancelaria dysponuje infrastrukturą obejmującą różnej wielkości pomieszczeniami pozwalającymi na komfortowe oraz zapewniające prywatność przeprowadzenie spotkań zmierzających do osiągnięcia porozumienia. Zaznaczyć należy, iż osoby przeprowadzające mediacje zapewniają bezstronność oraz najwyższe standardy w zakresie zachowania poufności.

Kluczową zaletą skorzystania z mediacji jest wyeliminowanie niepewności związanej z przegraną, jaka jest możliwa w standardowym procesie. Za zastosowaniem Mediacji przemawiają również przesłanki oszczędności czasu oraz kosztów, które są zdecydowanie niższe od kosztów postępowania sądowego (koszt wpisów sądowych, koszty obsługi prawnej w toku procesu, koszty biegłych).
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/74404079-640x426.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2019/01/kancelaria-przyjazna-mediacji2.jpg

Kancelaria Adwokacka Celiński&Łuczak Celińska – „CLC Legal” znalazła się w gronie Kancelarii promujących i wykorzystujących mediację do rozwiązywania sporów. Kampania „Kancelaria Adwokacka Przyjazna Mediacji” została uruchomiona przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Znak „Kancelaria przyjazna mediacji” poświadcza, że prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. W sporach prowadzonych przez Kancelarię Klient jest informowany o zasadach i korzyściach mediacji a przy sporządzaniu umów jej prawnicy przedstawiają Klientom możliwości wynikające z zastosowania klauzuli mediacyjnej.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo-black2.png

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
+48 720 011 000
kancelaria@clclegal.pl