Obszary praktykiŚwiadczymy pełen zakres usług prawnych dla biznesu i nie tylko.

Prawo energetyczne

Oferujemy wsparcie prawne przedsiębiorstw energetycznych we wszelkich aspektach prowadzonej działalności. Reprezentujemy klientów w sporach związanych z realizacją umów zawieranych w ramach prowadzonych działalności jak również w sprawach związanych z realizacją procesów inwestycyjnych czy regulacji praw do gruntów związanych z posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/96666533-1.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/622800884-1.jpg

Prawo budowlane

Oferujemy wsparcie na etapie składania wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego jak również zgłoszenia obiektów do użytkowania. Oferujemy również wsparcie dla podmiotów, które chcą realizować inwestycje polegające na sprzedaży wybudowanych mieszkań i powierzchni użytkowych w oparciu np. o umowy deweloperskie.

Prawo nieruchomości

Oferujemy pomoc przy nabywaniu gruntów lub mieszkań czy ich komercjalizacji. Wspieramy Klientów we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym obrotu pomiędzy osobami fizycznymi, w szczególności w zakresie badania prawnego nieruchomości i zabezpieczenia wykonania umów w zakresie obrotu nieruchomościami. Ponadto świadczymy usługi w zakresie zniesienia współwłasności i podziałów nieruchomości.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/24353712.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/639198068-1.jpg

Prawo spółek

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, zarówno prywatnych jak i publicznych. Doradzamy przy budowie struktur korporacyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami.

Prowadzimy postępowania sądowe związane z odpowiedzialnością członków zarządów czy wyłączaniem wspólników. Tworzymy umowy o współpracy pomiędzy podmiotami z tej samej grupy kapitałowej lub pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Windykacja należności

Zajmujemy się odzyskiwaniem należności, sporządzaniem wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę i innych pism przedsądowych i procesowych.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/621257150-1.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/132400319.jpg

E-commerce & IT

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw takich jak agencje reklamowe, domy mediowe czy firmy z sektora FMCG. Tworzymy umowy licencyjne, regulaminy świadczenia usług i inne dokumenty niezbędne dla ochrony prawnej interesów klientów. Zajmujemy się transferem technologii i ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto współpracujemy z rzecznikami patentowymi w celu prawidłowych zgłoszeń patentowych czy znaków towarowych.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów i praktyk ograniczających konkurencję.

Prowadzimy doradztwo związane z niedozwoloną reklamą czy niedozwolonymi postanowieniami w umowach.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/612231102-1.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo-black2.png

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
+48 720 011 000
kancelaria@clclegal.pl