Polityka prywatnościZapoznaj się z Polityką prywatności Kancelarii Adwokackiej CLC Legal.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”) spółki Kancelaria Adwokacka Celiński&Łuczak-Celińska spółka cywilna, dalej „Kancelaria Adwokacka CLC Legal”, adres: Warszawa ul. Żegańska 1, 04-713, NIP: 952 214 83 67 oraz Adwokata Krzysztofa Celińskiego i Adwokata Katarzyny Łuczak-Celińskiej prowadzących działalność gospodarczą w Warszawie ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa. Wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do „my”, „nas”, „nasza” odnoszą się do „Kancelarii Adwokackiej CLC Legal”.
 2. Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której „Kancelaria Adwokacka CLC Legal” jest administratorem danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających naszą stronę internetową: www.clclegal.pl oraz kontaktujących się z nami w drodze mailowej (“Strona internetowa”).
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo na adres: rodo@clclegal.pl
 4. Strona internetowa zawiera łącza, które umożliwiają Użytkownikowi bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych. Nie mamy wpływu na politykę prywatności innych stron i serwisów społecznościowych ani na używanie plików cookie przez administratorów innych stron internetowych.

2. Gromadzenie danych osobowych

 1. Gromadzimy dane osobowe i informacje, które Użytkownik dobrowolnie podaje poprzez: email, formularz kontaktowy na Stronie internetowej lub przesyła w dokumentach aplikacyjnych w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi.
 2. Gromadzimy informacje o korzystaniu ze Strony internetowej, podczas gdy Użytkownik przegląda zawartość Strony internetowej. Informacje te mogą być również zbierane przez zewnętrznych dostawców oprogramowania służącego do analiz statystycznych i analizy zachowań na Stronie internetowej.
 3. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.

3. Dane osobowe

 1. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres oraz e-mail, telefon oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika), które Użytkownik przekazuje nam w celu nawiązania kontaktu z Kancelarią Adwokacką CLC Legal w toku prowadzonych rozmów o współpracy, zapytań prawnych czy procesów rekrutacyjnych (“dane”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz świadczenie pomocy prawnej. Dane te przetwarzamy w celu kontaktu z Użytkownikiem, świadczenia pomocy prawnej oraz prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu. Dane te przetwarzamy przez okres niezbędny do świadczenia pomocy prawnej, a w przypadku Użytkowników nie będących klientami Kancelarii Adwokackiej CLC Legal przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zgłoszenia zapytania czy kontaktu. Dane możemy przechowywać ponadto dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami aż do czasu ich przedawnienia.
 2. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Użytkownikowi dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz o udostępnianiu takich informacji i udzielaniu zgody na przechowywanie i dostęp do nich, uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez prawo.
 3. Poprzez Stronę internetową nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).
 4. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, z wyjątkiem firm, które świadczą nam usługi, takich jak księgowi, współpracujący prawnicy, firmy doradcze, sprzedawcy IT w ramach odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane związane z aktywnością na Stronie internetowej mogą być przekazywane do naszych usługodawców analizujących zachowania Użytkowników na Stronie internetowej w tym Google Analytics.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody może spowodować niemożność kontaktu z Użytkownikiem np. w procesie rekrutacji.

4. Twoje prawa

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych “GDPR” 2016/679/UE masz prawo:
  • a) prawo do dostępu do Twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  • b) prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  • c) prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  • d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • e) prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  • f) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • g) prawo do wycofania zgody.
 2. Na podstawie Twoich danych osobowych nie podejmujemy automatycznych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania.
 3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.
 4. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 5. Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie zgodnie z ust. 1.

5. Pliki cookie

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookie:
  • a) zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb i oczekiwań;
  • b) są umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;
  • c) nie przechowują informacji stanowiących dane osobowe Użytkownika;
  • d) nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika;
  • e) są wykorzystywane na Stronie internetowej w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na Stronie internetowej i usunąć je z przeglądarki.
 4. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez ustawienia. W takim przypadku korzystanie ze Strony internetowej może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej może być całkowicie zablokowane.
 5. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać okresu przechowywania plików cookie dotyczącego naszych partnerów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

6. Ochrona danych
Strona internetowa jest chroniona przez środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nas przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem lub przejęciem lub utratą, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo-black2.png

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
+48 720 011 000
kancelaria@clclegal.pl