ZespółZespół Kancelarii tworzą prawnicy z bogatym doświadczeniem praktycznym.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/krzysztof-celinski.jpg

Adwokat, Mediator, Partner ZarządzającyKrzysztof Celiński

Prowadzi praktykę energetyczną oraz nieruchomości. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w procesach przyłączania odbiorców oraz roszczeń dotyczących korzystania z nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych. Reprezentuje klientów w zakresie windykacji należności oraz w sprawach związanych z posiadaniem nieruchomości, w tym również reprezentował klientów w procesach negocjacyjnych.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz
administracyjnymi. Ukończył Wydział Prawa (Uczelnia Łazarskiego, 2003r.) oraz Podyplomowe
Studium z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy (Szkoła Głowna
Handlowa, 2009r.)

Języki: polski, angielski, francuski;

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Adwokat, Partner ZarządzającyKatarzyna Łuczak - Celińska

Adwokat, Partner Zarządzający. Prowadzi praktykę prawa spółek (w tym procesy badań prawnych) oraz e-commerce & IT. Specjalizuje się, przede wszystkim, w cywilnych i handlowych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Wspomaga tworzenie struktur krajowych jak i zagranicznych. Doradza klientom w sprawach obsługi korporacyjnej, compliance czy restrukturyzacji.

Prowadzi badania prawne, w tym przy udziale specjalistów – techników i analityków. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z ochroną konkurencji, konsumentów oraz w sprawach związanych z naruszeniami konkurencji.

Ukończyła Wydział Prawa (Uczelnia Łazarskiego, 2003r.), oraz seminarium doktorskie z prawa handlowego (Polska Akademia Nauk, 2010r.) Członek wielu Rad Nadzorczych.

Języki: polski, angielski;

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/katarzyna-luczak-celinska.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/clc_szymon-owczarzy.jpg

PrawnikSzymon Owczarzy

Prawnik, posiada bogate doświadczenie oraz prowadzi od wielu lat praktykę w zakresie obsługi prawnej oraz zarządzania galeriami handlowymi, doradzając zarówno wynajmującym, jak i najemcom.

Prowadzi badania prawne spółek handlowych w kontekście planowanych i prowadzonych transakcji fuzji i przejęć, opracowując dokumentację prawną takich transakcji.

Nie ogranicza się do świadczenia usług prawnych, uczestnicząc w zarządzaniu projektami związanymi z implementacją procesów oraz narzędzi biznesowych w spółkach technologicznych.

Ukończył Wydział Prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1999r.)

Języki: polski, angielski, francuski;

PrawnikAnna Jędrasiak

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Chce się specjalizować w prawie autorskim, własności intelektualnej i obszarze prawa nowych technologii. Posiada duże doświadczenie w praktycznych zagadnieniach dotyczących stosowania prawa autorskiego oraz prawa prasowego, w związku z pracą w jednej z większych spółek medialnych. Oprócz nowych technologii zainteresowana tradycyjnymi dziedzinami prawa jak prawo zobowiązań oraz prawo wekslowe.

Języki: polski, angielski;

W przyszłości aplikant radcowski.

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/01/anna-jedrasiak.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2018/05/IMG_5141-1-e1527491033159.jpg

Of CounselJan Muś

Jan Muś, doktor nauk prawnych, stały mediator sądowy, politolog, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych. Ukończył wydział prawa na Uczelni Łazarskiego, University of Aberdeen (LLM, prawo europejskie i międzynarodowe) oraz University of Maastricht (PhD, prawo konstytucyjne). Prowadzi praktykę w zakresie oceny ryzyka politycznego i bezpieczeństwa. Współpracownik podmiotów publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.

Języki: polski, angielski, serbo-chorwacki, niemiecki

Analityk finansowy, Współpracownik KancelariiPiotr Sobiś

Specjalizuje się w analizach biznesowych i finansowych, sporządzaniu modeli prognostycznych i wycen przedsiębiorstw. Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Swoją karierę zaczynał w 2005 roku jako analityk finansowy w firmach zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Później, przez blisko 7 lat związany z notowanym na GPW funduszem inwestującym w branży telekomunikacyjnej. W tym czasie zasiadał także w zarządach spółek kapitałowych w Polsce i Wlk. Brytanii, gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe.

Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, które wykorzystuje również w trakcie prowadzonych w tym zakresie szkoleń dla spółek giełdowych.

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich „Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Języki: polski, angielski;

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/clc_piotr-sobis.jpg
https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/clc_b-zajac.jpg

Geodeta, Współpracownik KancelariiBartłomiej Zając

Specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii oraz systemów informacji geograficznej. Od ponad 13 lat związany z branżą geodezyjną i informatyczną. W sektorze publicznym zaangażowany w prace nad przygotowaniem założeń oraz budowy i wdrożeniu  krajowego systemów informacji o nieruchomościach.

Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Informatyka jak również studia podyplomowe z zakresu „Systemów Informacji Przestrzennej” oraz „Wyceny Nieruchomości”.

Prowadzi własną praktykę geodezyjną, wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy w sprawach dotyczących geodezji i kartografii.

Języki: polski, angielski, niemiecki;

https://www.clclegal.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo-black2.png

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
+48 720 011 000
kancelaria@clclegal.pl